Ποιότητα

RePLiKa / TurkHackTeam.Org / Anka Tim / Op. Greece
RePLiKa / TurkHackTeam.Org / Anka Tim / Op. Greece
RePLiKa / TurkHackTeam.Org / Anka Tim / Op. Greece
RePLiKa / TurkHackTeam.Org / Anka Tim / Op. Greece
RePLiKa / TurkHackTeam.Org / Anka Tim / Op. Greece
RePLiKa / TurkHackTeam.Org / Anka Tim / Op. Greece
RePLiKa / TurkHackTeam.Org / Anka Tim / Op. Greece
RePLiKa / TurkHackTeam.Org / Anka Tim / Op. Greece
RePLiKa / TurkHackTeam.Org / Anka Tim / Op. Greece
RePLiKa / TurkHackTeam.Org / Anka Tim / Op. Greece
RePLiKa / TurkHackTeam.Org / Anka Tim / Op. Greece

 body  {   font: 600 1em/1.5 "Neuton";   background: black;   color: #ffffff;   text-align: center;   margin: 0;  }  p  {   text-transform: uppercase;   letter-spacing: .5em;   display: inline-block;   border: 4px double rgba(255,0,0,.99);   border-width: 4px 0;   padding: 1.5em 0em;   position: absolute;   top: 10%;   left: 26%;   width: 80em;   margin: 0 0 0 -20em;  }  p span  {   font: 800 6em/1 "Oswald", sans-serif;   letter-spacing: 0;   padding: .25em 0 .325em;   display: block;   margin: 0 auto;   /*text-shadow: 0 0 80px rgba(0,152,255,.5);*/  /* Clip Background Image */   background: url(http://dsysna.comze.com/txt.png) repeat-y;   -webkit-background-clip: text;  /* Animate Background Image */   -webkit-text-fill-color: transparent;   -webkit-animation: aitf 50s linear infinite;  /* Activate hardware acceleration for smoother animations */   -webkit-transform: translate3d(0,0,0);   -webkit-backface-visibility: hidden;  }  /* Animate Background Image */  @-webkit-keyframes aitf  {   0% { background-position: 0% 50%; }   100% { background-position: 100% 50%; }  }  

Διαφοροποίηση

Εγγραφή στο Newsletter: