Αρχική - Εταιρία
Εγκαταστάσεις

 Σήμερα η έδρα της εταιρείας είναι στο Λάκκωμα Χαλκιδικής σε ιδιόκτητο χώρο 5300τ.μ. εκ των οποίων τα 1200τ.μ. είναι στεγασμένα.
Από τα μέσα του 2000 η εταιρεία έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει ένα σύστημα διασφάλισης ποιότητας  για την παραγωγή και τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου και υαλοπετασμάτων σύμφωνα με το EN ISO 9002:1994
Έχοντας την εμπειρία στην κατασκευή των κουφωμάτων αλουμινίου η “ALUSOT” σχεδίασε και εφαρμόζει δύο σειρές κουφωμάτων αλουμινίου, την Alusot 6500 cold και την Alusot 7200 thermo  τις οποίες έστειλε και πιστοποίησε στο ινστιτούτο έρευνας και ανάπτυξης  ift Rosenheim της Γερμανίας.

Εγγραφή στο Newsletter: